Englesko hrvatski prevoditelj online dating


22-Oct-2017 21:50

Kod svake riječi na hrvatskom ili engleskom jeziku može se nalaziti uglata zagrada u kojoj je navedeno područje u kojemu se riječ koristi.

Kako bi i dalje udovoljavao visokim standardima, potrebno je svakidašnje provjeravanje prijevoda od strane izvornih govornika, prije nego što će oni biti obavljeni u njemačko-hrvatskom rječniku.Njemačko-hrvatski rječnik cro Dict izadao je Jurica Romić 2006.godine kao prvi online-rječnik za oba jezika.U međuvremenu je nekoliko puta obrađen, proširen i poboljšan.Kod mnogih glagola upisana je i konjugacija, tako da je moguće prikazivanje glagola i u različitim vremenima i licama.

Trenutno ta mogućnost još ne postoji za hrvatske glagole, no na tome radimo marljivo.

Kada se prijedlozi prijevoda između njega i mene razlikuju, tada će u vitičastim zagradama biti navedeni inicijali onoga tko koristi pojedinu varijantu prijevoda.